EN
Početna
Rečnik pojmova
POJEDINI IZRAZI IMAJU SLEDEĆA ZNAČENJA:
  • "Osiguravač" - akcionarsko društvo, koje se ugovorom o osiguranju obavezuje da će, ako se ostvari osigurani slučaj, isplatiti korisniku osiguranja ugovorenu osiguranu sumu, odnosno naknadu.
  • "Ponuđač" - lice koje želi da zaključi ugovor o osiguranju i u tu svrhu podnosi pismenu ili usmenu ponudu osiguravaču,
  • "Ugovarač osiguranja" - lice koje sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju,
  • "Osiguranik" - lice od čije smrti, gubitka opšte radne sposobnosti, onesposobljenja za rad ili narušenja zdravlja zavisi isplata osigurane sume, odnosno naknade,
  • "Korisnik" - lice u čiju se korist zaključuje ugovor o osiguranju,
  • "Polisa" - isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju
  • "List pokrića" - privremeni dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju, koji sadrži bitne elemente ugovora,
  • "Premija" - iznos koji je ugovarač osiguranja dužan da plati po zaključenom ugovoru o osiguranju,
  • "Osigurana suma" - najveći iznos do kojeg je osiguravač u obavezi kada nastupi osigurani slučaj,
  • "Osigurani slučaj" - događaj na koji se zaključuje ugovor o osiguranju, a koji mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovarača.
020/40-30-20 (radnim danima od 08:00 do 20:00) / online@sava.co.me
WEB SHOP
Putničko zdravstveno osiguranje

Online kupovina osiguranja štedi vaše vrijeme i novac i omogućuje jednostavniji pristup uslugama osiguranja.

Procedura online kupovine polise putničkog zdravstvenog osiguranja (PZO) je sigurna i brza. Plaćanje možete izvršiti Visa, MasterCard i American Express karticama.

Sam proces online kupovine podrazumijeva šest koraka, kroz koje unosite tražene podatke. Nakon šestog koraka bićete automatski preusmjereni na sajt Crnogorske komercijalne banke gdje možete obaviti plaćanje polise i unijeti podatke o kartici bez brige o sigurnosti.

Nekoliko trenutaka nakon uspješno obavljene procedure plaćanja, na Vašu mail adresu dostavićemo polisu putničkog zdravstvenog osiguranja, što predstavlja čin zaključenja ugovora o osiguranju.

Kupite polisu osiguranja 24 sata dnevno i to 365 dana u godini.

1. UVOD I USLOVI

Ova vrsta osiguranja pruža naknadu troškova tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog bolesti ili posljedice nesrećnog slučaja, za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu. Takođe, obezbijeđeni su i troškovi prevoza do kuće.

Polisu putničkog zdravstvenog osiguranja mogu kupiti lica starosti do 85 godina, čije je stalno mjesto boravka u Crnoj Gori.

Ugovor o ovoj vrsti osiguranja mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Putničko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti:

-individualno
-porodično
-grupno

POSTUPAK U SLUČAJU NESREĆNOG SLUČAJA ILI BOLESTI

Ukoliko Vam je, za vrijeme Vašeg boravka u inostranstvu, neophodna ljekarska pomoć zbog iznenadne bolesti ili nezgode potrebno je da nazovete našu asistentsku kuću CORIS Beograd, na broj telefona +381 11 36 36 999.

Od njih ćete, na našem jeziku, dobiti sve potrebne informacije. Dežurna služba CORIS-a radi 24 časa dnevno. Prilikom kontakta sa predstavnikom Coris-a potrebno je da navedete sljedeće podatke:

-broj polise
-ime i prezime, trenutnu adresu i broj telefona
-vrstu bolesti ili nezgode

Molimo Vas da se pridržavate dobijenih instrukcija kako biste ostvarili prava po ovom osiguranju.

OSIGURANA SUMA

Maksimalni iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma u polisi.

Molimo Vas pročitajte uslove:

NAPOMENA: Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo. Ugovori zaključeni poslije početka putovanja smatraće se nevažećim. Za polise sa godišnjim važenjem obratite se našoj najbližoj poslovnici.

Klikom na dugme "Prihvatam uslove" potvrđujete da ste pročitali i da prihvatate Opšte uslove putničkog zdravstvenog osiguranja:

2. OSIGURANA SUMA i TARIFNA GRUPA
3. DETALJI
4. PODACI O UGOVARAČU OSIGURANJA
5. PODACI O OSIGURANICIMA
6. PREGLED
7. PLAĆANJE (sajt CKB-a)
8. POTVRDA
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me