EN
Početna
Rečnik pojmova
POJEDINI IZRAZI IMAJU SLEDEĆA ZNAČENJA:
  • "Osiguravač" - akcionarsko društvo, koje se ugovorom o osiguranju obavezuje da će, ako se ostvari osigurani slučaj, isplatiti korisniku osiguranja ugovorenu osiguranu sumu, odnosno naknadu.
  • "Ponuđač" - lice koje želi da zaključi ugovor o osiguranju i u tu svrhu podnosi pismenu ili usmenu ponudu osiguravaču,
  • "Ugovarač osiguranja" - lice koje sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju,
  • "Osiguranik" - lice od čije smrti, gubitka opšte radne sposobnosti, onesposobljenja za rad ili narušenja zdravlja zavisi isplata osigurane sume, odnosno naknade,
  • "Korisnik" - lice u čiju se korist zaključuje ugovor o osiguranju,
  • "Polisa" - isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju
  • "List pokrića" - privremeni dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju, koji sadrži bitne elemente ugovora,
  • "Premija" - iznos koji je ugovarač osiguranja dužan da plati po zaključenom ugovoru o osiguranju,
  • "Osigurana suma" - najveći iznos do kojeg je osiguravač u obavezi kada nastupi osigurani slučaj,
  • "Osigurani slučaj" - događaj na koji se zaključuje ugovor o osiguranju, a koji mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovarača.
020/40-30-20 (radnim danima od 08:00 do 20:00) / online@sava.co.me
WEB SHOP
Osiguranje od nezgode

Online kupovina osiguranja štedi vaše vrijeme i novac i omogućuje jednostavniji pristup uslugama osiguranja.

Procedura online kupovine polise osiguranja od nezgode je sigurna i brza. Plaćanje možete izvršiti Visa, MasterCard i American Express karticama.

Sam proces online kupovine podrazumijeva šest koraka, kroz koje unosite tražene podatke. Nakon šestog koraka bićete automatski preusmjereni na sajt Crnogorske komercijalne banke gdje možete obaviti plaćanje polise i unijeti podatke o kartici bez brige o sigurnosti.

Nekoliko trenutaka nakon uspješno obavljene procedure plaćanja, na Vašu mail adresu dostavićemo potvrdu, što predstavlja čin zaključenja ugovora o osiguranju.

Kupite polisu osiguranja 24 sata dnevno i to 365 dana u godini.

1. VARIJANTE
Odaberite varijantu:
Osiguranje djece u jaslicama, vrtićima i osnovnim školama
Osiguranje učenika srednjih škola i studenata

2. OPIS I USLOVI
3. PREMIJA
4. PODACI O UGOVARAČU OSIGURANJA
5. PODACI O LICU KOJE SE OSIGURAVA
6. PREGLED
7. PLAĆANJE (sajt CKB-a)
8. POTVRDA
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me